Uddrag fra dagbogen

Da vores dagbog ligger på nettet (http://ekot.dk/projekter/dsa/Dagbog/Dagbog.html) i komprimeret form med uddybende referencer har vi valgt simpelthen at inkludere den komprimerede form:

Dato Begivenhed
6/2 Dannelse af gruppe.
Diskussion af muligheder.
Stribeladen foreslås, Fredericia foreslås.
8/2 Første kontakt med Stribeladen.
Indledende møde aftales.
9/2 Indledende samtale.
Gennem erfaring lærte vi normale træffetider.
Vi var for dårligt forberedte (kursets skyld).
Interesse fra kundens side.
Lovning på kontakt med udvikler af nuværende system.
14/2 Dagbogsskriveri indledes.
Mulige mødetidspunkter for gruppen aftales.
Første "rigtige" samtale forberedes ( Bilag 1 ).
15/2 Samtaletidspunkt aftales med kunden.
Kunde siger "Jeg har fuldstændig styr på hvad jeg ønsker"
21/2 En tidsplan konstrueres til brugeren.
Christopher mødte ikke op (syg).
23/2 Gruppen mødtes med bruger ( Bilag 2 ).
26/2 Det besluttes at dagbogen skal elektronificeres.
Der udformes et udkast til BATOFF og en foreløbig Funktionsliste som skal præsenteres for brugeren.
28/2 Dagbogen overføres til elektronisk form.
En side med Kundedata oprettes.
29/2 Andet rigtige møde med kunden.
Michael kom i flot tøj kun 10 minutter for sent.
Han har meget travlt og godkender hurtigt vores funktionsliste.
Vi viser ham også vores første udkast til BATOFF, men dette viser han ikke større interesse.
Heldigvis er Jan Thomsen der også.
Vi gennemgik hans tanker omkring programmet og blev enige om at lægge vægt på crossovers. Dette skete uden Michaels medvirken, da han ikke havde tid.
Resultatet af mødet blev en let omformulering af den første BATOFF og funktionsliste, som så blev til BATOFF 2 og Funktionsliste 2.
Se Bilag 3 for hurtige notater.
3/3 Møde med fællesspisning.
Vi fik klasse-systemet ordnet (næsten). Den oprindelige klasseliste blev kogt ned til:
Abonnent
Abonnement
Distrubutør
Forlag
Crossover
4/3 Hændelsessystemet kom nogenlunde på plads.
Vi gik igang med at tegne klassediagrammet.
Freja gik ned 10 gange i løbet af 2 timer. Bedste fejlbesked var
Jeg lavede en "en-til-mange" forbindelse. Den blev tegnet, og Freja gik igang med at opdatere attributterne...
Gråt vindue, gråt humør. Vindue forsvandt, det gør vi også.
Godnat!

Vi beslutter at ændre klaccificeringen af "Udskriv Bestilling" til svær.
5/3 Fortsættelse af gårdsdagens arbejde.
Strukturdiagram og hændelsesdiagram 1 og 2 kom på plads.
Skabelon for rapport blev lavet.
6/3 Skrivning af rapport til delaflevering 1
Toke skriver "Dårlig Betaler" istedet for "Dårlig Afhenter" for 30. gang.
8/3 Fremlægning af aflevering. Toke siger ikke det hele.
Det besluttes at spørge Michael om tilladelse til at offentliggøre projektet og dagbogen, samt at give denne en kopi af rapporten.
Vi får at vide at vi har brugt egen notation i hændelsesdiagrammerne og får forslag om at ændre nogle roller til attributter.
Det viser sig at en improviseret klasseliste frembragt under almindelig TØ den 1/3 er næsten identisk med den "endelige".
Visse interne uenigheder i gruppen omkring Freja's fortræffeligheder.
Vi overvejer om et enkelt tegneserienummer skal kunne have et navn.
15/3 De andre grupper fremlægger deres projekt.
Vi får tildelt Naturgruppen som dem vi skal lave review på.
20/3 Toke får ideer til Brugergrænseflade. Vinduerne til søgning, tilmelding og rettelse af tagneseriedata er nøjagtig de samme. Han vil stoppe meget funktionalitet ind i få vinduer.
Vi laver Naturgruppereviewet.
22/3 Vi får reviewet vort projekt af henholdsvis en anden gruppe og vor instruktor.
25/3 Vi aftaler møde med Michael (28/3).
27/3 Vi laver udkast til brugergrænseflader på papir og noterer ting vi skal spørge Michael om (se Bilag 4).
28/3 Møde med Michael (se Bilag 5).
7/4 Toke og Christopher laver GUI i Frigg (se Bilag 6).
8/4 Christopher fortsætter GUI-fremstillingen.
10/4 Gruppen retter GUI til, samt ændrer hændelsesdiagrammerne til 1b og 2b. Desuden ændres det gamle strukturdiagram til strukturdiagram 1b.
Vi planlægger at vise kunden GUI'en næste uge vha. udprintninger.
Vi vil desuden spørge kunden om han og medarbejderen Jan kan komme op på universitetet, når vi skal præsentere det "færdige" produkt.
Vil kunden have flere vinduer åbne samtidig?
11/4 Toke og Christopher laver rettelser til det første udkast til GUI, hvorved GUI mk2 skabes.
De udprinter screenshots og kopierer over på transparenter.
Lise kæmper forgæves med Sif og kommer ingen vegne.
12/4-16-4 Christopher og Lisa eksperimenterer med at åbne og manipulere vinduer.
17/4 Vi skriver Delaflevering 2 med undtagelse af kundens kommentarer til GUI, da vi først kommer til at snakke med ham den 18/4.
18/4 Vi skulle have haft møde med kunden om GUI, men han var syg. Vi aftalte et møde tirsdag, onsdag eller torsdag i næste uge og gik hjem og skrev resten af rapporten.
Christoffer ændrede en smule i GUI, men vi indførte ikke ændringerne i rapporten, da vi vil se brugerens reaktion først.