Første udkast til funktionsliste

Sværhedsgrad er angivet som indikator for hvor svært det er at implementere.

Funktion Grad
Tegneserie
Tilføj tegneserie (Serienavn, Serienr., Tegner, Forfatter, Andre, Forlag, Dato, Pris, Type, Placering (Sted, Antal)) Middel/Svær
Fjern tegneserie Simpel
Ændr en tegneserie Middel
Søg efter tegneserie (Serienavn, Serienr., Tegner, Forfatter, Andre, Forlag, Placering) Simpel
Statistik over Tegneserier (Tidsrum, Serienr., Tegner, Forfatter, Andre, Forlag, Placering, Antal Solgte (*i butikken)) Middel
Abonent
Tilføj abonent (Adresse, Tlf., Abonentnr., Bemærkninger, Dårlig afhenter, Tilsend varer, Forudbetaling/depositum) Simpel
Fjern abonent Simpel
Ændr abonent Simpel
Tilføj abonnement (Serienavn, Serienr., Tegner, Forfatter, Andre, Forlag, Fra nr., Til nr., Type) Simpel
*Tilføj Crossover (Crossovernavn, ikke muligt at vælge serier fra i crossover) Simpel
Fjern abonement Simpel
*Fjern Crossover Simpel
Bestilling
Butikken opfattes som abonent
Udskriv bestillingsliste Middel
Registrering
Registrer indkomne tegneserier Simpel
Put i Pose
Udskriv poseliste (Søg efter forlag) ud fra dem der aboneres på og ankomne Svær
Usynlig
Sletning af udleverede varer Simpel

*Kan implementeres, men prioriteres lavt pga. implementations problemer.