Bilag 3


Lisa notater
Man skal kunne få fat i det aktuelle nr. put en serie (hvad nummer serien er kommet til).
Unik kode til hver serie?.
Funktioner skal både ligge som knapper og som pulldown-menuer.
Keyboard shortcuts.
Ønske: Prioritering af abonnenter hvis antal abonnenter er større end antal ankomne tegneserier.
"Hold øje med" felt (eg. hold øje med om der kommer nye tegneserier fra en bestemt tegner).
I forbindelse hermed: Skal en eventuel ny tegneserie tilføjes eller skal abonnenten spørges først?