Instruktorreview

Review af den første delaflevering foretaget af instruktoren.
Da instruktoren valgte at skrive reviewkommentarerne direkte på analysedokumentet, vil disse bemærkninger blot blive skrevet heunder, med angivelse af hvilke afsnit de hører til.