Comic Fetch Usability II

Overvejelser | Gammel slagplan | Interview | Konklusion

I am a Bear of Very Little Brain, and long words bother me -Winnie-the-Pooh

Introduktion

Dette interview blev foretaget med en bruger af programmet Comic Fetch, der har været med fra starten af programmets tilblivelse (fra omkring januar-februar 2000). Brugeren har ikke været direkte involveret i designprocessen, men har undervejs givet feedback i form af efterlysning af funktionalitet, fejlmeldinger og incitament til fortsat udvikling.

Brugeren må betegnes som værende interesseret i tegneserier og med god forståelse for brugen af computere.

I starten af interviewet blev det angivet at det ikke ville blive transkriberet, hvorfor det bringes i kondenseret form nedenfor.

Brug af programmet

Sted
I starten på brugerens kontor på Århus universitet, senere mere sporadisk grundet afslutning af studie.
Hvornår og hvordan?
Som regel om morgen i forbindelse med mailcheck og kigning på websider med nyheder, medens der blev drukket morgenkaffe.
Grundet afslutning af studie er denne praksis dog ophørt. Brugeren forventer nu at hente striber en dag om ugen på arbejdet og tage dem hjem på sin bærbare computer, da han mener at læsningen ellers kommer til at tage for meget af hans arbejdstid.
Teknisk om brugen
Brugeren abonnerer på 25-30 forskellige serier. På et tidspunkt var antallet oppe på 40. Brugeren benyttede autoopdatering af tegneserielisten, men opdaterede kun selve programmet ved større programrevisioner (if it works, don't fix it).
Nye serier
Brugeren startede med at abonnere på de serier han kendte i forvejen. Derudover besøgte han nogle af seriernes hjemmesider, hvortil der var links til andre serier. Slutteligt arbejdede han sig gennem samtlige de serier Comic Fetch stillede til rådighed for at finde dem der faldt i hans smag. Efter dette har tilmeldingen af nye serier været lav. Programmets meldinger om nye serier bevirkede ikke en gennemkigning af disse.

Iagttagelser

Programudvikling
Brugergrænsefladen er gennemgået en større udvikling, men brugeren mente ikke at dette havde været noget problem. Han var snarere glad for at der blev udviklet "et mere professionelt look", da grænsefladen havde forvirret ham i starten.
Forvirring
Programmet indeholder elementer som brugeren ikke har forstået betydningen af. Han efterlyste bedre hjælpefunktionalitet indbygget i programmet.
Stabilitet
Programmet låser til tider ved problemer med en af de benyttede servere. Brugeren efterlyste bedre timeouts og alternativt at et tryk på Abort bevirkede at det delvise resultat blev vist.
Ønsker
Brugeren efterlyste lettere "preview" af serier, så han f.eks. kunne få vist en måneds striber fra en given serie, for at se om det var noget han syntes om.

Social kontekst

Udbredelse af programmet
Brugeren var klar over det problematiske i en udbredelse af programmet. Han gav det dog videre til en studiekammerat og en anden studiekammerats kæreste efter samtaler med disse. Han angiver at han ville have givet "det her geniale program" til flere personer, såfremt udbredelsen havde været fri.
Samtaler omkring programmet
Brugeren diskuterede de moralske og lovmæssige aspekter af programmet med en studiekammerat over en kop kaffe i kantinen. Programmet blev derudover nævnt ved nogle lejligheder under normal afslappet samtale.
Samtaler omkring produktet
Brugerens kontorfæller blev gentagne gange vist striber fra den genererede side, når disse var af særlig høj kvalitet. En anden bruger anbefalede serien Non Sequitur, men derudover var der ringe udveksling af favoritter.
Moral
Brugeren havde ikke moralske skrupler over at benytte programmet og så det gerne åbnet så alle kunne bruge det. Han mente at læsningen af serier online havde været medvirkende årsag til indkøb af albums med disse serier, og dermed at programmet hjalp tegneseriemiljøet i stedet for at skade det. Brugeren mente at micropayments ville være en god ide til kompensation af eventuelle tab kunstnere måtte lide.

Denne side er en del af projektet Comic Fetch
Sidst opdateret af Toke Eskildsen (darkwing@daimi.au.dk), den 10 december 2000