Comic Fetch Usability II

Overvejelser | Gammel slagplan | Interview | Konklusion

Failure is not an option

Omend en enkelt bruger næppe kan siges at være nok til at skabe statistisk signifikans, kan denne dog være med til at give en ide om hvordan forholdene er. Eller rettere: Hvordan de kunne være, såfremt dette produkt blev åbnet for offentligheden.

Det positive

Det negative

Opsummering

Givet ovenstående må Comic Fetch betegnes som en success indenfor de afstukne rammer. Brugerbasen, hvilket vil sige ovenstående bruger samt 8-9 andre, har overvejende meldt positivt tilbage om deres brug af programmet. Der læses flere serier på en lettere måde. Tillige forekommer det naturligt at udbrede programmet ved at anbefale det til venner & bekendte.


Denne side er en del af projektet Comic Fetch
Sidst opdateret af Toke Eskildsen (darkwing@daimi.au.dk), den 10 december 2000