Comic Fetch refleksion

Er Comic Fetch moralsk forsvarligt?

Gode mennesker behøver ikke loven til at fortælle dem om at opføre sig ansvarligt, mens dårlige mennesker altid finder en måde at omgå loven -Platon

Starving artist

For nogle kunstnere er deres striber blot en sidebeskæftigelse, der ikke er beregnet på at give dem nogen indtægt. For andre er striberne et levebrød. De fleste netbaserede tegneseriestriber ligger nok et sted mellem disse yderpunkter.

Micropayment er ikke blevet rigtig udbredt endnu, så den eneste form for indtægt de netbaserede kunstnere har er i form af bannerreklamer.

Comic Fetch har delvis understøttelse for disse bannerreklamer (dette er slået fra i den fremlagte demoudgave), men det er desværre ikke godt nok blot at vise disse reklamer sammen med striberne: De større bannerselskaber har normalt en klausul, der kun tillader visning af 1 eller 2 bannere på samme side. Eftersom comic Fetch typisk vil vise striber fra flere forskellige steder, vil en visning af alle banners fra disse steder overskride de afstukne rammer.

En mulig løsning ville være at udtage 1 eller 2 tilfældige banners blandt de valgte serier ved hver programkørsel, men dette er ikke optimalt.

Respekt for kunstneren

En del kunstnere og forfattere på WWW insisterer på at kontrollere læserens oplevelse så meget de kan. En holdning der er svært forenelig med de faktiske forhold. Dette ændrer dog ikke ved at det er ønskværdigt at efterkomme kunstnerenes ønsker så vidt det er muligt. Det er trods alt dem der er så venlig at levere materialet i denne sammenhæng - tegneseriestriberne.

Hvis kunstneren kræver at hans værker bliver vist i kontekst, altså på hans webside, er det store spørgsmål selvfølgelig hvorvidt læseren vil efterkomme dette krav.

Dialog med kunstnere

Ovenstående overvejelser har delvist udgangspunkt i en dialog med kunstnere på stedet Keenspot, der er en sammenslutning af uafhængige tegneserieskabere. Keenspot blev kontaktet i juni 2000 umiddelbart før en planlagt publisering af Comic Fetch. Formålet med kontakten var at høre kunstneres holdning til et sådant program.

Under denne dialog blev det klart at der skal trædes uhyre varsomt i sådanne sager: Nogle af de implicerede partnere reagerede kraftigt og påpegede at ingen kunstnere ville samarbejde om noget, der på nogen måde tog kontrollen over fremvisningen fra dem. Der er dog eksempler på at dette udmærket kan lade sig gøre.


Denne side er en del af projektet Comic Fetch
Sidst opdateret af Toke Eskildsen (darkwing@daimi.au.dk), den 10 december 2000