Sleipner Alter Ego nummer 22

Artikler fra nummer 22 (marts '97)

*

Svaret på anken

*

Knutepunkt

*

Generalforsamling

*

Ungdomsskole-lærere, se her!

*

Et forkølet seminar

*

Tips og tricks

*

DM i Magic 1997

*

Viking-Con 16

Svaret på anken

Sleipner får ingen penge fra tipsmidlerne i 1997. Det blev desværre resultatet af vores anke til Tipsungdomsnævnet.

Som begrundelse gav de DUF ret i, at vi ikke har 'tilstrækkeligt bredt samfundsengagerende sigte'.
Vi undrer os stadig over dette begreb, for vi har aldrig kunnet få forklaret, hvad det helt præcist betyder. Lige nu venter vi på et uddybende svar, og først når det er på bordet, kan vi tage stilling til, hvad vi skal gøre ved afslaget.

I dagene efter det første afslag i november, var det stemning for at køre denne sag helt op til øverste instans, og det er der stadig i bestyrelsen. De kan nægte os penge, men de kan dæleme ikke slå os ihjel, så vi overvejer forskellige ting: underskriftsindsamling, gå til ministeren, stille os op og råbe foran Christiansborg... Vi skal desuden have kigget vores vedtægter og vores profil efter i sømmene, fx. skal vores vage formålsparagraf ændres, så den lever op til vores reelle mål.

Vinterens nedtur kan lære os flere ting: Vi bliver nødt til at markere os bedre, komme ud i lyset og afmystificere rollespillet. Vores image skal op til serviceeftersyn, og alle, der vil give en mening med, skal være mere end velkomne. Kun på den måde har vi en chance for at blive anerkendt på linie med de andre landsorganisationer for unge.

Samtidig skal vi se os om efter andre indtægtskilder. Vi har fundet en professionel fundraiser, der skal sparke os i den rigtige retning gennem en workshop. Men lige nu har Sleipner altså ikke de store midler at gøre godt med, og den værste konsekvens er, at vi ikke længere har en fastansat landssekretær og derfor bliver endnu mere afhængige af jeres - de frivilliges - hjælp end hidtil.

Og nu drejer det sig om at komme videre.

På bestyrelsens vegne
Morten Jørgensen

Quiz: Hvad betyder begrebet "Bredt samfundsengagerende"?
Svaret sendes til sekretariatet og der er præmier for rigtigt svar!