7. Kronologi

Herunder følger en meget kondenseret form af vores dagbog. Før 2. delaflevering er de fleste dage klippet væk, så kun de vigtigste begivenheder er tilbage.

Dato Begivenhed
6/2 Dannelse af gruppe.
8/2 Første kontakt med Stribeladen.
Indledende møde aftales.
9/2 Indledende samtale.
23/2 Gruppen mødtes med bruger
29/2 Andet rigtige møde med kunden.
8/3 Fremlægning af 1. delaflevering.
28/3 Møde med kunden, papirudkast til gui er medbragt
18/4 Vi skulle have haft møde med kunden om GUI, men han var syg. Vi aftalte et møde tirsdag, onsdag eller torsdag i næste uge og gik hjem og skrev resten af rapporten.
19/4 2. Delaflevering afleveres.
23/4 Lisa i USA.
Christopher og Toke arbejder.
Christopher med GUI, Toke med datastrukturer.
24/4 Christopher og Toke arbejder videre
25/4 4 møde med kunden.
Toke kommer 3 minutter for sent, Michael og Jan er tilstede.
Et udbytterigt møde, hvor begge kunder var interesserede og kom med forslag. (se punkt 5 i delaflevering 3)
Det endelige møde (sidste fremvisning) blev aftalt til den 2/5.
26/4 Kun Lisa dukker op til TØ. Hun får vores Delaflevering 2 tilbage.
For at have styr på vores procedurer opretter Toke en webside, hvorpå der beskrives hvordan de benyttes.
27/4 Christopher og Lisa arbejder med brugergrænseflade.
28/4 Hele gruppen arbejder. Der køres med holdskift, Lisa om dagen og Toke & Christopher om natten.
Klokken 4 om natten er Christopher og Toke de eneste i EDB-lokalet.
29/4 Hele gruppen arbejder.
Lisa og Christopher bruger 20 minutter på at finde en fejl. Toke skriver "Dummy: ^ObjectListeType", der ikke bruges af noget som helst, hvilket resulterer i at fejlen forsvinder. Magi eller Sif?
Klokken 4 om natten er Christopher og Toke de eneste i EDB-lokalet.
30/4 Hele gruppen arbejder.
Der opstår tvivl om hvilke tal, der skal stå ud for abonnenter i lister over abonnementer. Gruppen beslutter at opdele serie, crossover og enkeltnummerabonnementer istedet for at lave en total. Denne beslutning tages, da der ikke er tid til at kontakte kunden (desværre).
I det hele taget bliver gruppen nødt til at foretage diverse beslutninger på kundens vegne.
1/5 Lisa arbejder fra 12 til 0, Christopher arbejder fra 21 til 15 (næste dag), Toke arbejder fra 14 til 15 (næste dag).
2/3 Præsentation af 2. prototype for kunden.
Mødet forløb godt (se Delaflevering 3, punkt 7), selvom der var panik til stregen.
3/3 Gruppen skriver Delaflevering 3.

8. Kørselsvejledning

Programmet er lokaliseret i ~darkwing/dsa og hedder aol.

Det er vigtigt at skifte til dette directory inden start af programmet. Hvis dette ikke gøres, vil der ikke være nogle testdata at arbejde med.

Da programmet tager lang tid at starte op, vil vi anbefale en læsning af bilag 3a til 3k. Her står der hvilke handlinger, der kan få programmet til at gå ned.