5. Brugerreaktioner til 1. prototype

Evaluering af vores 1. prototype fandt sted efter vi havde afleveret 2. delaflevering, da Michael var syg. Derfor vil vi beskrive forløbet af evalueringen som en del af den endelige aflevering.
Vi havde planlagt at vi skulle vise en papir mock-up (skærmbilleder) af vores system, fordi vi har fået det indtryk, at Michael er mere interesseret i funktionalitet end udseende. På det tidspunkt var der ingen funktionalitet i vores program.
Vi viste også at det var nemmere for os at tage ned til Stribeladen end det ville være for Michael at tage fri for at komme op til Universitetet. Vi havde også aftalt at vi ville vise systemet på DAIMIs Sun maskiner fordi der ikke rigtigt er plads i forretningen til en ekstra computer samt 3 ekstra mennesker.

Vi blev enige om at en af os skulle "lege computer", dvs bladre i papirene efter hvilken knap Michael eller Jan "trykkede på", mens en anden skulle sidde i baggrunden og skrive brugerreaktionerne ned. Vi ville ikke styre forløbet ved at fortælle dem hvad de skulle kigge på og i hvilken rækkefølge de skulle vælge knapper, så tog vi den besluttning at vi ville være der for at vejlede og hjælpe men ikke dirigere.

Michael og Jan virkede lidt usikkre på hvordan det hele skulle foregå, da vi forklarede vores plan om at lege computer, men de fandt hurtigt ude af det efter vi havde viste dem en eksempel på hvad de kunne gør. Som vi havde forventet kom de ikke med større forslag til hvordan brugergrænsefladen skulle se ud, men mere til funktionalitet.
Nogle generelle ting var at de kunne godt lide den måde at vi havde delt vinduer op på, feks i Abonnent vinduet, hvor alle oplysninger om kunden står øverst, mens abonnement relevante ting står for neden. De var enige med os i at Be: og La: skulle fjernes fra hver liste af tegneserier, da de er mindre vigtig og lidt forvirrende. De sagde også at inaktiv knapper skulle være greyed out.
De fleste forslag handlede om vores SoegTegneserie og Abonnent vindue. Dette var ikke overaskende da de er de to største vinduer vi har lavet.

M.h.t. Abonnent vinduet var de stort set tilfredse, men der var nogle mindre detaljer der skulle ændres eller bestemmes. Vi vidste ikke hvordan vi skulle vise abonnement relevant oplysninger, som f.eks. fra, til og antal, og de sagde at de var fint at vise dem i de felter vi havde lavet, da det ikke er så tit at man har brug for at se dem, og det kunne være for meget at sætte dem oppe i abonnement listen.
De ville også have en Vis/Ret knap, som vil vise enten en serie, et crossover, eller et enkelt nummer, alt efter den abonnement der blev valgt i abonnement listen. De ville gerne have at et doubleklik i abonnement listen vil fungere det samme som at trykke på Vis/Ret knappen.

De havde også nogle kommentarer til SoegTegneserie vinduet. Michael sagde at m.h.t. dato felterne, var det nok med et felt som vil indeholde en dato på formen MMÅÅ. I resultat listen skulle det være muligt at vælge flere elementer ad gangen, fordi det ville gøre det meget nemmere når man skal bruge knapper Tilføj til abonnement, Opdater aktuelt nummer og Bestilt til Ankommet, hvis man ikke er nød til at gøre det enkeltvis.
Det kan lige bemærkes her, at dette ikke blev implementeret p.g.a. tidspres. Hvis man kunne vælge flere elementer i listen og bagefter trykkede på Vis/Ret knappen, vises kun det første element.
Vi blev enige om at når man trykker på Opdater aktuelt nummer (m.h.t. en udvalgt serie), vil systemet lave en kopi af den eksisterende aktuelt enkelt nummer, men dataen i kopien efterfølges af * for at vise at den er en kopi med muligvis forkert oplysning.

Vi var meget tilfredse med evalueringsessionen og Michael og Jans kommentarer. Vi havde ikke forventet at de ville komme med så mange forslag som de gjorde. Det kunne skyldes at det er nemmere at give kritik om noget så reelt som en brugergrænseflade, selvom den kun var på papir, end det er at kritisere en systemdefinition eller beskrivelse af et problemområde, som er mere fagspecifikt.

6.Brugssenarie for evaluering af 2. prototype

Vi havde aftalt med vores kunder at de (Michael, der var vores hovedkunde og Jan, der har udviklet deres nuværende system) skulle komme op på universitetet. Dette sparede os dels for at skulle slæbe en PC-er ned til dem og dels for en større designændring af vores brugergrænseflade, idet vores største vindue er 1175 pixels bredt.

Vi havde oprindeligt planlagt at forberede mødet, ved evt. at fortælle brugerne lidt om hvad vi havde implementeret, samt måske lave en brugssituation med nogle kunder der ville abonnere på nogle tegneserier.
Dette blev der imidlertid ikke tid til, så den eneste forberedelse til mødet med kunderne var indkøb af kaffe og kage i kantinen, samt erobring af tre maskiner ved siden af hinanden.
Kunden havde i sin tid givet os en diskette med en mængde tegneseriedata på, men der var desværre ikke tid til at konvertere disse data til vores format. Derfor var mængden af testdata ikke særlig stor.

7.Brugerreaktioner ved 2. prototype

Generelt fra brugermødet:
Michael udtalte at han muligvis havde en køber, såfremt vi lavede programmet færdigt. Dette tog vi som en stor kompliment.
Vi har ikke på noget tidspunkt haft ordentlig kontakt med Jens (en bruger, der har computer-fobi). Dette er meget beklageligt, men han var ikke interesseret og havde desuden ikke tid.
Vi fik positiv feedback (kunden var tilfreds) og opdagede at vi faktisk havde fremstillet et produkt, der kunne bruges, dvs. når man ser bort fra de ikke-implementerede ting.