Bilag 3c - Abonnent-vinduet

Abonnent vinduet

Overordnet
I dette billede ses alle data om en enkelt abonnent og dennes abonnementer.
Indtastningsfelterne der kun fylder en enkelt linie indeholder oplysninger om kunden. Feltet med nummer vil ikke kunne rettes.
Tekstfeltet Bemærkninger om kunden indeholder (ta-da) bemærkninger om kunden. Dette felt er meget forskelligt fra Bemærkninger om abonnement, der bliver udskrevet sammen med bestillingslisterne.
Under Abonnementer ses en liste af de abonnementer kunden har.

Sammenhæng med OOA model
Vinduet er en grafisk repræsentation af klassen Abonnent, samt kundens abonnemter (klassen Abonnement).

De enkelte knapper