Bilag 3b - Søgabonnent

Søg abonnent

Overordnet
I dette vindue søges/vælges der hvilken abonnent der skal arbejdes med.
I Indtastningsfelterne indtastes de data, der skal søges på.

Sammenhæng med OOA model
Klassen Abonnent ledes igennem under en søgning.

De enkelte knapper