Sleipner Alter Ego nummer 26

Artikler fra nummer 26 (april 1998)

*

Drug Rangers

*

Tak for kaffe og slug en kamel

*

Siden sidst

*

Nye boller på suppen

*

Fastaval 1998

*

Sleipner landsmøde 1998

*

Lammer

Sleipner Landsmøde 1998 & Sleipner Ordinære Generalforsamling 1998

Hva' dælen? Hvad er nu det for noget med et landsmøde?

Jo, Bestyrelsen har vedtaget at gøre Sleipners Ordinære Generalforsamling til mere end blot en kedelig" generalforsamling. Vi udvider til at lave hygge, arbejde m.m. over en hel weekend istedet for kun at mødes et par timer en søndag eftermiddag. På den måde håber vi at få lavet en række konstruktive ting i forbindelse med det næste års arbejde i Landsforeningen Sleipner.

Det er jo formentlig ikke mere nogen hemmelighed at Sleipner har modtaget DUF-støtte for året 1997. Dette betyder atvi på landsmødet vil forsøge sammen med alle deltagere at få lavet et arbejdsprogram som lægger op til store aktiviter i og uden for Dansk Rolle- og Konfliktspils miljø. Og dermed leve op til DUFs krav om at være "bredt samfundsengagerende".

Hvor foregår Landsmødet?

Sanderum Skolen
Væddeløbsvej 4
5250 Odense SV

Hvornår foregår Landsmødet?

Landsmødet holdes hele weekenden den 24. til d. 26. april. Dørene åbnes kl. 18.00 fredag og derefter kører vi frem til vi er færdige søndag eftermiddag/aften.

Hvordan tilmelder jeg mig?

For at kunne deltage på Landsmødet kræves det at du tager telefonen og ringer enten til Sleipners Formand eller Kasserer og tilmelder dig, dine kammerater og evt. din klub. Du har altså mulighed for at komme med på Landsmødet som enten delegeret (dvs. med stemmeret for din forening) eller som observatør (med taleret men dog uden stemmeret). Sidste frist for tilmelding er Tirsdag d. 21. april. Derefter sender vi dig det endelige program + yderligere information.

Mht. yderligere information omkring vores materiale så henvend dig til din klubs kontaktperson, for han har allerede modtaget vores foreløbige materiale.

Hvordan med transport?

Sleipner refunderer transport udgifter til og fra Landsmødet efter følgende regler: Sleipner dækker rejseudgifterne for den billigste rejseform du kan benytte. Samtidigt gøres opmærksom på at Sleipner ikke refunderer pladsbilletter. Møder du op med delegeret status får du fuld rejserefusion af Sleipner. Møder du op som observatør refunderer Sleipner transportudgifter som går ud over de første 100 kr. (enkelt billet - og deraf 200,- tur/retur).

Sleipner forbeholder sig dog ret til at arrangere fællestransport fra større byer, hvor kun transport til een af disse opsamlingspunkter vil blive dækket. Alle deltagere vil blive telefonisk informeret hvis Sleipner etablerer en sådan fællestransport. Det er derfor vigtigt at du husker at opgive et telefonnummer samt hvornår du forventer at komme til Landsmødet når du tilmelder dig.

Hvordan med mad?

Under hele Landsmødet vil Sleipner afholde udgifterne til mad og kaffe i rigelige mængder. Til selve festen fredag aften skal du dog selv betale for de mængder alkohol du måtte drikke. Men da Landsmødet ligger sammen med MystifistiCon vil der gennem weekenden være rig mulighed for at besøge deres kiosk og købe diverse forfriskninger, slik og toasts.

For yderligere information og tilmelding er du velkommen til at kontakte:

Christian B. L. Sørensen
Formand for Sleipner 4019 5104

Geert Lund
Kaserer i Sleipner 2290 0437

Århus d. 13.04.98
På bestyrelsens vegne
Christian Sørensen, Landsformand
Geert Lund, Kasserer


Program for weekenden

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Fredag

Velkomst
Hygge & Fest

Lørdag

Kulturpris-uddeling
Diplom-kursus og foredrag i foreningsteknik og arbejds-/principprogrammers betydning.
Udarbejdelse af udkast til arbejds-/principprogram.
Sidste frist for indlevering af ændringsforslag til ændringsforslag.
Sidste frist for opstilling til valgbare poster.
Hygge

Søndag

Protektorafsløring
Generalforsamling
Afslutning
Konstituerende bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse.

Yderligere vil der selvfølgelig være godt krydret med pauser, kaffe, mad m.v.

Har DU et forslag til noget du gerne vil have sat specifikt på programmet, så husk at send dit forslag til Kasserer Geert Lund