Sleipner Alter Ego nummer 24

Artikler fra nummer 24 (december 1997)

*

Leder i stalden

*

Foreningsnyt

*

Sleipner opråb

*

Hey! Hest! skrid fra min slagmark!

Leder i

stalden

Tada! Alter Ego er tilbage. Efter lang tids bøvl, ævl og kævl og problemer med regnskabet fra 1997 med mere, er den nye bestyrelse så småt ved at være klar til at gå ind i en mere fremadrettet arbejdsproces. Regnskabet er færdigt! Det er blevet godkendt af den eksterne revisor og sendt videre til DUF, så lad os krydse vore fingre...

Som nogle måske kan huske fra den sidste ordinære generalforsamling i juli i København blev det pålagt bestyrelsen at færdiggøre regnskabet og sende det ud sammen med referatet samt at finde hhv. en intern revisor og en intern revisorsuppleant, da ingen meldte sig på generalforsamlingen. Dette skulle være i orden d. 1. september 1997. Den frist har det desværre været praktisk umuligt for den nye bestyrelse at overholde. Beklageligvis, men der er ikke noget at gøre ved det. Bestyrelsen håber på, at I derude har forståelse for problemerne og undlader at underkende den sidste generalforsamling, så de kan fortsætte deres arbejde. Og komme videre... Den nye bestyrelse har sat sig i Sleipners saddel og vil gerne ride krikken fremad...

Situationen nu er at regnskabet er færdigt, men skal lige forbi deninterne revisor. Referatet er også færdigt og der er fundet en intern revisor. Vi mangler stadig en revisorsuppleant, så interesserede kan rette henvendelse til Sleipners formand (se kolofonen). Regnskabet og referatet vil komme ud hurtigst muligt sammen med budgettet, som bestyrelsen har valgt at vente med, indtil der er indløbet et svar på DUF-ansøgningen.

Og med disse ord vil vi give ordet videre til Sleipners formand.

Mvh. redaktionen.


Med nye ryttere i sadlen er der nu styr på den retning, Sleipner skal løbe i. Vi har jo erfaret, at Sleipner bruger energi uanset, om der sidder ryttere i sadlen eller ej. Lokalforeningerne har denne gang valgt en flok oppassere og ryttere med store ambitioner og visioner. Og det må siges, hvis man skal snakke dansk, at denne lille flok har tænkt sig at få styr på hesten. Lokalforeningsmedlemmerne skal tilbydes gode og behagelige klubber. Klubberne skal have gode lokaler og effektive bestyrelser. Bestyrelserne skal hjælpes i organisationen og ledelsen af deres klubber. Bestyrelserne skal hjælpes, når de planlægger klubaktiviteter, der udøves i lokalområdet, så områdets beboere oplyses og aktiveres i klubbens virke. Foreningernes interne netværk skal styrkes og vores miljøs energiske personligheder skal med i projektgrupper. Alle spillemiljøets arrangementer skal styrkes med en kvalitativ stab af medhjælpere og vi skal have udviklet vores koncepter således, at deltagere på arrangementer får en god behandling. Pressen skal se spillemiljøet mere og vi skal have et globalt netværk op at stå. De nye ryttere vil også aflive alle dårlige tendenser og dementere alle løse rygter og planløs sladder om personer og klubber i hele landet. For vi har ikke brug for, at enkelte klubber og de få rygtesmede laver Sleipners muligheder om til et rygende kaos a'la eks-Jugoslavien.

Når nu vi får DUF-tilskud igen, vil vi bruge en stor del af pengene på lokalforeningsprojekter, vel at mærke, hvis disse retter sig imod den del af lokalbefolkningen, der ikke er medlem af Sleipner eller ved store arrangementer og lokal-/Danmarksmesterskaber. Bare husk, at i stil med Sleipners søgning hos DUF er det lokalforeningerne, der skal fortælle os, hvorfor projektet er samfundsengagerende og hvad projektets mål er. Så med nye folk i sadlen og styr på truget, er der nu sat skik på det hele. Vi har jo et spillemiljø, som har vist os tillid og sat forventninger op om Sleipners formåen. Og selvom bestyrelsen gerne ser os drejet i samfundsengagerende retning, vil vi først og fremmest lave det som netop Du mener vi bør lave for, at Du og din forening får noget ud af at være med i Sleipner.

af Christian LB Sørensen
Formand