Sleipner Alter Ego nummer 18

Artikler fra nummer 18 (august '96)

*

En hektisk sommer er slut

*

Rollespil forfølges i Italien

*

Sleipner flytter hjemmefra

*

Lost in space

En hektisk sommer er slut

Så er det, oven på ferien, på tide, at vi vender tilbage til virkeligheden. Sleipner er ikke gået død i løbet af sommeren, faktisk har der været fuld damp på kedlerne.

Vi startede sommeren med at bruge en masse tid og penge (helt klart alt for mange penge) på Skt. Hans Festivalen. Den blev afholdt på en hyggelig gammel skole i hjertet af Slagelse, og havde Live som tema. Der var ikke mange, der fandt vej til Midtsjælland, der kom kun omkring 20 gæster. Men alle havde det ganske rart, og der blev masser af tid til at knytte gode kontakter - flere af dem har allerede nu resulteret i samarbejde mellem flere forskellige klubber. Så måske brugte vi lige lovlig mange penge, men for de fremmødte havde hele weekenden en stor værdi, man ikke helt kan gøre op i kroner og øre.

Der har de sidste par måneder verseret en del forlydender om at Sleipner er gået ind i forhandlinger angående en overtagelse af Fønix. Der har som sædvanlig også været en del rygter, og for at komme alle mere eller mindre rigtige rygter til livs, skal det hermed være sagt: At der har ganske rigtigt været afholdt møder, men det formål at undersøge om Sleipner måske burde overtage Rollespilsmagasinet Fønix. Grunden til at dette velrenommerede blad er blevet sat til salg, er at de nuværende ejere ikke længere har tid og overskud til at drive det videre.

Vi mener samstemmende i Sleipners bestyrelse, at det danske rollespilsmiljø vil lide ubodelig skade, hvis dette slagskib skulle forlise. Derfor føler vi os mere end moralsk forpligtede til at gøre, hvad der er menneskeligt og praktisk muligt, for at redde, hvad reddes kan.
Der er vedlagt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og mere præcise oplysninger angående Sleipners mulige overtagelse af Fønix sammen med dette Alter Ego [Webmaster: Desværre har jeg ikke modtaget dette].

Der er i sommerens løb blevet dannet en jury, til uddeling af Sleipners Kulturpris 1996, som man kunne læse om i forrige nummer af Alter Ego.
Juryen har allerede været samlet, og udfaldet af deres møde vil du kunne læse mere om i næste nummer af Alter Ego.

På generalforsamlingen i marts blev der lovet, at der meget snart ville komme en dato som frist for ansøgninger til Sleipners projektpulje, datoen er nu blevet fastsat til 15. september. Ansøgningen skal sendes til vores nye adresse, som du kan læse mere om senere i dette nummer.

På bestyrelsens vegne
Morten Jørgensen