dSA-projekt og www

Vi besluttede at lægge vort projekt up på www, da kommende studerende i så tilfælde kan få glæde af det, istedet for at det bare havner på en hylde. Vi har konsekvent holdt siderne i en skrivestil, der tillader en eventuel udprintning uden at det fremgår af teksten at den kommer fra en www-side.
Imidlertid har det ikke været muligt at gøre dette fuldstændigt, idet vi gerne vil stille visse filer til rådighed til download, samt lave andre www-specifikke ting. De netspecifikke ting har vi samlet i en liste (se oversigtssiden), så de er adskilt fra selve vores projekt.

Udover de netspecifikke ting, indeholder vores oversigtsside links til samtlige de ting vi har offentligjort. Vha. de overordnede sider (dagbogen, delaflevering 1 m.m.) kan alle undersider nåes, men vi fandt det formålstjenligt med en komplet liste over samtlige sider, så en eventuel udprintning er lettere.