Hvad er dSA og hvad går vores projekt ud på?

dSA står for System Arbejde. Det er et studie på DAIMI hvor det er meningen at deltagerne på studiet skal kontakte en virksomhed "ude i byen" og lave et produkt for dem. dSA har sin egen homepage.

Vi er en gruppe bestående af Toke Eskildsen, Lise Wells og Christopher P.S. Winkel, der har fundet en lokal tegneserieforretning kaldet Stribeladen.
Der foreligger et Analysedokument, der formelt beskriver hvad vores projekt går ud på. Uformelt drejer det sig om at holde styr på forretningens kunder, disses abonnementer og forretningens lager ved at konstruere et dertil egnet program.