Bilag 3j - Udskrivning

Udskrivningsvinduet fra prototype 1:

Udskrivningsvinduet -Prototype 1

Udskrivningsvinduet fra prototype 2:

Udskrivningsvinduet -Prototype 2

Overordnet
Bruges til at udskrive de forskellige lister.

Ændringer i 2. prototype
Man kan vælge at udskrive til enten en fil eller en printer.

Sammenhæng med OOA model
Gennemsøger hele strukturen på forskellig vis, afhængigt af hvilke funktioner der anvendes.

Sammenhæng med persistente objekter
Her er der referencer til samtlige persistente objekter.

Ikke implementeret
Man kan kun udskrive en prototype af Marvels bestillingsliste, og det sker i xterm. Alt andet er ikke implementeret.