Bilag 3i - Forlag

Forlag-vindue fra prototype 2:

Forlag -Prototype 2

Overordnet
Her ser/rettes oplysninger om et udvalgt forlag.

Ændringer i 2. prototype
Ingen

Sammenhæng med OOA model
Dette vindue repræsenterer klassen Forlag.

Sammenhæng med persistente objekter
Dette vindue indeholder referencer til Forlag og Distributør.

Ikke implementeret
Alt - man kan simpelthen ikke updatere et forlag, fordi vi havde nogle større problemer med option buttons.