Bilag 3h - Søg Forlag

Søg forlag fra prototype 2:

Søg Forlag -Prototype 2

Overordnet
Bruges til at vælge og oprette nye forlag.
I midten af vinduet er en liste der indeholder resultatet af en søgning.

Ændringer i 2. prototype
Ingen

Sammenhæng med OOA model
Søger igennem klassen Forlag.

Sammenhæng med persistente objekter
Vinduet har referencer til både Forlag og Distributør. Det har det sidste fordi det burde være muligt at ændre forlagets tilknytning til en distributør ved at vælge Ret/vis eller Nyt forlag.

Ikke implementeret
Nyt forlag