Bilag 3g - Enkeltnummer

Enkeltnummer vindue -Prototype 1:

Enkeltnummer -Prototype 1

Enkeltnummer vindue -Prototype 2:

Enkeltnummer -Prototype 1

Overordnet
Dette vindue anvendes ved oprettelse af en nyt enkeltnummer (gøres fra Søg Tegneserie vinduet), til at vise informationer om enkeltnumret og til at rette disse.

Ændringer i 2. prototype
Kasse felt tilføjet. Søg efter serie fjernet, da man skal oprette et nyt nummer indenfor Ny Serie vindue. Dato felterne er lavet på samme måde som i SøgTegneserie vinduet.

Sammenhæng med OOA model
Vinduet er en repræsentation af klassen EnkeltNummer.

Sammenhæng med persistente objekter
Vinduet har en reference til Enkelt Nummer samt reference til Forlag og Distributør da de skal videresendes hvis man trykker på Vælg forlag.

Ikke implementeret
Fortryd