Bilag 3f - Serie

Serie-vindue fra prototype 1:

Serie vindue -Prototype 1

Serie-vindue fra prototype 2:

Serie vindue -Prototype 2

Overordnet
Dette vindue anvendes ved oprettelse af en ny serie (gøres fra Søg Tegneserie vinduet), til at vise informationer om serie og til at rette disse.

Ændringer i 2. prototype
Status option button lavet om til 2 radio buttons.

Sammenhæng med OOA model
Vinduet er en repræsentation af klassen Serie

Sammenhæng med persistente objekter
Det samme som i Crossover bortset fra at der selvfølelig er en reference til serier i stedet for crossovers.

Ikke implementeret
Slet enkeltnummer.

Hvis du vil se programmet crashe gør følgende:
Oprette en nyserie, tilføje et enkelt nummer til denne nyserie, og opdater aktuelt nummer umiddelbart efter du har tilføjet det enkelt nummer.