Bilag 3b - Søgabonnent

Søg Abonnent fra prototype 1:

Søg abonnent

Søg Abonnent fra prototype 2:

Søg abonnent -prototype 2

Overordnet
I dette vindue søges/vælges der hvilken abonnent der skal arbejdes med.
I Indtastningsfelterne indtastes de data, der skal søges på.

Ændringer i 2. prototype
Man burde kunne udskrive en abonnents abonnementer eller slette vedkommende.

Sammenhæng med OOA model
Klassen Abonnent ledes igennem under en søgning.

Sammenhæng med persistente objekter
Det er selvfølelig nødvendigt at vinduet har en reference til Abonnenterne som gemmes i persistent store.

Ikke implementeret
Udskriv Abonnent, Slet Abonnent.