Bilag 3a - Hovedmenu

Hovedmenu fra prototype 1:

Hovedmenu

Hovedmenu fra prototype 2:

Hovedmenu -Prototype 2

Overordnet
Dette vindue er det første brugeren ser.

Ændringer i 2. prototype
Password menuen. Uden password har man adgang til en begrænset del af systemet.

Sammenhæng med OOA model
Der er ingen direkte sammenhæng mellem dette vindue og vores OOA-model. Der gives blot adgang til programmets forskellige dele.

Sammenhæng med persistente objekter
Vinduet har ingen umiddelbart brug for persistente objekter, men det er her hvor vi henter alle objekter ind fra persistent storen. Når man trykker på en knap bliver en reference til de relevente objekter sendt videre til det nye vindue.

Ikke implementeret
Password menuen, og dermed kan en bruger af nuværende systemet få adgang til alt.