Bilag 3j - Udskrivning

Udskrivningsvinduet

Overordnet
Bruges til at udskrive de forskellige lister.

Sammenhæng med OOA model
Gennemsøger hele strukturen på forskellig vis, afhængigt af hvilke funktioner der anvendes.

De enkelte knapper