1. Indledning

Denne rapport repræsenterer en revidering af vor første rapport, samt indeholder en Mock-up beskrivelse af vor nuværende implementation. Alle større ændringer i forhold til den første aflevering beskrives.

Vort projekt går som bekendt ud på at udvikle et system til abonnement og lagerstyring for en mindre tegneseriebutik (Stribeladen) i Århus.
Vi har ikke ændret i vor oprindelige opfattelse af problemområdet, så følgende er taget direkte fra Delaflevering 1:

Stribeladen har et begrænset abonnemtssystem. På nuværende tidspunkt har de et edb-system, der ikke lever op til deres ønsker. Dette bevirker at halvdelen af abonnementssystemet styres af Michael.
Abonnenter kan være aktive, inaktive eller dårlige afhentere. Det sidste betyder at deres abonnement stopper.
Abonnenten kan abonnere på enkelte tegneserier, hele serier eller crossovers. Crossovers er et afgrænset antal tegneserier, der eksempelvis kan bestå af Batman nummer 7 til 9 og Superman nummer 12 til 20. En crossover har tillige et navn, f.eks. Batman vs Superman.
På nuværende tidspunkt håndteres crossovers dårligt vha. et hack.
Butikken har et lager af tegneserier. Disse tegneserier er registreret i det nuværende system, men bruges ikke til noget.
Bestilling af nye tegneserier foregår ved at udskrive en abonnementsliste og ved at kigge på hvad butikken bestilte måneden i forvejen. Dette modificeres så af Michael.
Hver abonnent har en pose. Heri lægges de tegneserier han/hun har bestilt, når de kommer ind af døren. En liste over hvilke tegneserier, der skal i hvilke poser genereres af det nuværende system. Dette virker næsten perfekt, dog er der nogle ekstra tegneserier, der fordeles af Michael, ud fra specielle ønsker fra kundens side.

2. Ændringer

Den største ændring i forhold til første delaflevering er sket i strukturdiagrammet (se Bilag 1). Samtlige roller er blevet ændret til attributter, da rollerne ikke havde forskellig adfærd og for det meste havde samme attributter.
Under review af første delaflevering blev det foreslået at et Crossoverabonnement skulle bestå af nogle enkeltabonnementer og at et enkeltabonnement skulle være et serieabonnement der strakte sig over kun et nummer. Vi overvejede dette men fandt at det ikke passede med virkeligheden, hvorfor vi ikke indførte det. Vi mener at de forskellige abonnementer er forskellige begreber, da de opfattes sådan inden for tegneseriemiljøet. Hvis de forskellige abonnementer slås sammen, ødelægges begrebsverdenen.

Adfærdsdiagrammet (Bilag 2a og 2b) er rettet ind efter strukturdiagrammet, således at rollernes adfærd er flyttet op i den klasse de tilhørte. Desuden er noget selvopfundet notation ændret til standardnotation.
Derudover har vi ændret hændelserne for distributør til "Opret" og "Ændr info" og flyttet styringen af relationer mellem forlag og distributør over til forlag. Dette er sket fordi vi ikke har direkte adgang til distributøren (vi har ikke lavet noget vindue til distributør, en begrænsning af opgaven).