Bilag 4: Funktionsliste

Sværhedsgrad er angivet som indikator for hvor svært det er at implementere.

Funktion Grad

Tegneserie
Tilføj tegneserie (Serienavn, Serienr., Tegner, Forfatter, Andre, Forlag, Dato, Pris, Type, Placering (Sted, Antal)) Middel
Fjern tegneserie Simpel
Ændr en tegneserie Middel
Søg efter tegneserie (Serienavn, Serienr., Tegner, Forfatter, Andre, Forlag, Placering) Simpel
*Statistik over Tegneserier (Tidsrum, Serienr., Tegner, Forfatter, Andre, Forlag, Placering) Middel

Abonnent
Tilføj abonnent (Adresse, Tlf., Abonnentnr., Bemærkninger, Dårlig afhenter, Tilsend varer, Forudbetaling/depositum) Simpel
Fjern abonnent Simpel
Ændr abonnent Simpel
Tilføj abonnement (Serienavn, Serienr., Tegner, Forfatter, Andre, Forlag, Fra nr., Til nr., Type) Simpel
*Tilføj Crossover (Crossovernavn) Middel
Fjern abonnement Simpel
*Fjern Crossover Simpel

Bestilling (Butikken opfattes som abonnent)
Udskriv bestillingsliste Svær

Registrering / Put i Pose
Registrer indkomne tegneserier Simpel
Udskriv poseliste (Søg efter forlag) ud fra dem der abonneres på og ankomne Svær

Usynlig
*Automatisk opdatering af serieabonnement Middel

*Adskiller sig væsentligt fra nuværende system.