Analyse Dokument - Afsnit 4.
Anbefalinger


4.1 Edb-systemets nytte og realiserbarhed


4.2 Strategi


4.3 Udviklingsøkonomi