Comic Fetch Usability I

Slagplan | Udførelse | Konklusion

The ultimate metric that I would like to propose for user friendliness is quite simple: if this system was a person, how long would it take before you punched it in the nose? -Tom Carey

Målsætning

  1. At efterprøve om mapping af funktioner i programmet er vellykket, så brugen af programmet er transparent.
  2. At efterprøve om observability fungerer - er brugeren klar over hvad der foregår?

Metode

En videooptagelse af brugertesten ville være oplagt i denne sammenhæng. Tidligere forsøg med videooptagelse i introduktionsugen til kurset computersemiotik (senere omdøbt til menneske-maskin interaktion) på IMV efterlod indtryk af at der kan udledes store mængder information gennem denne metode.

Der er imidlertid slagsider

Med skelnen til Jakob Nielsens tekst Why You Only Need to Test With 5 Users er der derfor valgt notater og lydoptagelse af brugerens kommentarer til fastholdelse af testen. Der er desuden valgt at lave forholdsmæssigt få brugertests. Dette giver et grovere billede end f.eks. videooptagelse, men indbyder måske mere til at kigge på de opståede breakdowns, ændre designet og lave nye usability-tests.

Dette kan minde om participatory design med den forskel at brugere ikke behøver at være kreativ og komme med forslag: Et simpelt "Duer ikke, væk!" er yderst brugbart.

Der vælges en tilgangsvinkel hvor brugeren ikke hjælpes gennem eventuelle breakdowns, men hvor der til stadighed spørges til brugerens indtryk af de præsenterede dele (test af observability). En hjælp gennem breakdowns åbner op for for megen påvirkning af brugeren - det bliver svært at afgøre hvor seriøse de opståede breakdowns er.

Brugertesten

Testpersoner

Udover almindeligt kendskab til computerbrug kræves der intet af brugeren. Interessen for tegneserier behøver således ikke at være tilstede, da det er selve den mekaniske brug af produktet der skal undersøges.

Præsentation

Scenarie 1

Her fås brugerens førstehåndsindtryk af programmet. Det efterprøves om brugeren kan komme i gang med brugen af programmet ved egen hjælp.

Scenarie 2

Her efterprøves transparens af abonneringsdelen (subscriptions) af programmet - kan det lade sig gøre at finde en serie baseret på mangelfulde oplysninger?

Afslutning

Brugeren bedes beskrive de foskellige dele af programmet samt de ting der eventuelt forvirrede.


Denne side er en del af projektet Comic Fetch
Sidst opdateret af Toke Eskildsen (darkwing@daimi.au.dk), den 25 november 2000