Comic Fetch ordbog

Words don't come easy

Dette er et forsøg på at klarlægge den terminologi, der anvendes omkring produktet Comic Fetch.

Tegneserie
Et bredt begreb, der kan være vanskeligt at definere. Politikens Nudansk Ordbog, 13. udgave 1989, angiver det som:
tegne-serie serie af tegninger (med korte tekster) i dagblade o.l.

- Politikens Nudansk Ordbog

Det svarer sådan ca. til at betegne kunstmalerier som:

kunst-maleri farver på lærred (af ringe størrelse) der vises på museer o.l.

- Toke Eskildsen

Scott McCloud, manden bag Understanding Comics benytter en anderledes definition:

com-ics (kom'iks) n. Plural in form, used with a singular verb. 1. Juxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence, intended to convey information and/or to produce an aesthetic response in the viewer.

- Scott McCloud

Will Eisner har en kortere form, der nok er mere mundret:

comics Sequential Art

- Will Eisner

Tegneserier kan være alt fra Tony's eventyr bag på Frost Flakes pakkerne over Basserne til Cerebus the Aardvark. For et bedre indblik i tegneserier, vil jeg anbefale læsning af Scott McCloud's Understanding Comics.
Stribe
Kigger man på en udbredt tegneserie som Steen & Stoffer eller Garfield, fremgår det at de præsenterer en (mere eller mindre) afsluttet tegneseriestribe hver dag. De er sådanne striber Comic Fetch henter.
Serie
Kort form af tegneserie. F.eks. Legionen eller Dilbert.
Syndikat
Kendes nok mest fra USA, hvor der er over 1000 forskellige aviser. De fleste aviser køber deres daglige striber gennem syndikater, der således fungerer som agenter for kunstnerne. Syndikater står desuden for trykning af bøger og blade samt PR for kunstnerne. Eksempler på syndikater er United Media og King Features.
Kunstner
(I denne sammenhæng) Tegneserietegneren

Denne side er en del af projektet Comic Fetch
Sidst opdateret af Toke Eskildsen (darkwing@daimi.au.dk), den 10 december 2000