Munsters

Introduktion

[Munsters Screenshot 1]

Munsters er resultatet af et projektarbejde fra faget Augmented Reality 2002 ved Kaj GrønbækAarhus Universitet. Deltagende i projektet var Rikke Kajhøj Jensen & Toke Eskildsen.

Munsters er et Pokémon lignende spil lavet vha. ARToolKit: 3D figurer vises over spillekort ved brug af webcam.

Formålet med projektet var at få praktisk erfaring med ARtoolkit muligheder og undersøge om augmentering af spillekort kan give en rigere spiloplevelse.


Forløb

En vigtig pointe ved Augmented Reality er at udvide (augmentere) fysiske objekter med digitale egenskaber. Vores tanke var at tage fysiske spillekort og tildele dem ekstra egenskaber i form af visualisering af kortenes indhold. I stil med Pokémonkort kan der stadig spilles i skolegården, mens visualiseringsdelen, der kræver adgang til en computer, giver udvidelse af spillet. Denne augmentering er ikke blot begrænset til computerskærmen, men rækker også tilbage i skolegården, hvor spillerne kan berette om kortegenskaber der ikke ses på de fysiske kort.

Vi ønskede at få et indtryk af hvordan augmenteringen af kortene ville blive modtaget af spillere. Goblin Gate var så venlige at tillade opstilling af udstyr i deres butik. Der blev gennemført fire prøvespil, heraf tre med børn i alderen 11-15 år og et med en ansat i butikken. Desværre var meldingerne for blandede og antallet af spil for lavt til at komme med nogen konklusion.

{{{{{{{{{{{Videoklip}}}}}}}}}}}}

Spillet

Fremgangsmåde

Munsters spilles af to spillere. Der anvendes en computer (Windows eller Linux) med tilhørende webcam. Spillekortene til Munsters er tre forskellige munsters og en bunke boosterkort. Hver spiller styrer sit munster ved at lægge spillekort på bordet. Hvert munster har en vis portion livskraft - når denne livskraft er udtømt dør munstret. Et spil foregår nogenlunde således:

  1. Hver spiller udvælger et munster og lægger kortet på bordet.
  2. Et munster markeres af computeren. Dette munster skal starte.
  3. Spilleren med det startende munster lægger et boosterkort ved siden af sit munster. Der reageres på boosterkortet og munstret skyder på det andet munster.
  4. Hvis modpartens munster har mistet al livskraft dør dette. Ellers skifter computeren markering til det andet munster og spillet fortsætter.

De forskellige kort

Barracuda Firewalker Leaf-eater Healing Power MinusPower SuperPower Reflector

Teknik & download

[Munsters Screenshot 2] Munsters benytter ARToolKit til alle tunge beregninger. ARToolKit er med et webcam i stand til at angive relativ position og retning for fysiske markers (papir med figurer på) samt tegne VRML og OpenGL figurer oven på det billede webcammet leverer.

Kildekode (c++), kørbare filer (Windows executable) og spillekort (Adobe Illustrator) kan hentes samlet i form af Munsters20020522.zip (ca. 4MB).


Sidst opdateret af Rikke Kajhøj Jensen (rkje@imv.au.dk) & Toke Eskildsen (darkwing@daimi.au.dk) den 22. maj 2002